دانلود کتاب جزوه انسان از دیدگاه اسلام(رشته روانشناسی) -ppt

کتاب جزوه انسان از دیدگاه اسلام(رشته روانشناسی)

کتاب جزوه انسان از دیدگاه اسلام(رشته روانشناسی)

کتاب-جزوه-انسان-از-دیدگاه-اسلام-رشته-روانشناسی-

 کتاب جزوه انسان از دیدگاه اسلام(رشته روانشناسی)
موضوع: اسلام
مؤلف: ابراهیم نیک صفت
فرمت: pdf
تعداد صفحات: 300

1 .نیاز به هوا (تنفس)
اکسیژن يا هوا، يکي از عوامل فوقالعاده مهم حیاتي براي زندگي انسان است و
بدون آن زندگي امکانپذير نیست. بدون اين نعمت حیاتي، هیچ موجودي از انسان،
حیوان و گیاه، قادر به ادامه زندگي نخواهد بود و خداوند جنس اين نعمت را به گونهاي
آفريده که در آب و زمین نیز نفوذ ميکند و همه موجودات را از وجود خود بهرهمند
ميسازد. اين عامل حیاتي، اطراف زمین را فرا گرفته است و ما اکسیژن مورد نیاز خود را
به وسیله تنفس از هوا ميگیريم. در هوا مقادير زيادي اکسیژن وجود دارد و گیاهان نیز
پیوسته اين موجود را تجديد ميکنند و نميگذارند اين ماده حیاتي از اندازه الزم کسر
شود. ما در يک اقیانوس بزرگ و عمیق بنام هوا، که چند بار از اقیانوسهاي دريا بزرگتر
و عمیقتر است زندگي ميکنیم. فراواني هوا، بر مبناي ضرورت نیاز انسان، يکي از
حکمتهاي آفرينش خداوندي است که از هماهنگي خلقت انسان با نیازمنديهاي او با
محیط اطرافش پرده بر ميدارد. انسان در هر دقیقه 7/5 لیتر و در هر ساعت، 450 لیتر و
در هر شبانه روز حدود يازده هزار لیتر هوا را استنشاق مىکند در طول زندگى، انسان
حدود 25 هزار میلیارد لیتر هوا استنشاق مىکند (نوري زاد، 1383 ،ص67.
دانلود فایل

این فایل با کیفیت بالا برای ارائه تهیه شده است

پشتیبانی فوری در صورت مشکل در دانلود فایل اول لطفا پیامک , تلگرام و تماس 09214087336

برای کسب درآمد از فروش جزوه ها محتوا های دانلودی ویدئو ها و پاورپوینت ها و تحقیق های خود روی عکس زیر کلیک کنید

دانلودکتاب جزوه انسان از دیدگاه اسلام(رشته روانشناسی) , دانلود فایل کتاب جزوه انسان از دیدگاه اسلام(رشته روانشناسی) , دانلود رایگان کتاب جزوه انسان از دیدگاه اسلام(رشته روانشناسی)  ,  کتاب جزوه انسان از دیدگاه اسلام(رشته روانشناسی), سایت دانلود کتاب جزوه انسان از دیدگاه اسلام(رشته روانشناسی) , بهترین کیفیت کتاب جزوه انسان از دیدگاه اسلام(رشته روانشناسی) , فایل ترو تمیز و قابل ارائه کتاب جزوه انسان از دیدگاه اسلام(رشته روانشناسی) , کتاب جزوه انسان از دیدگاه اسلام(رشته روانشناسی) قابل ادیت , کتاب جزوه انسان از دیدگاه اسلام(رشته روانشناسی) قابل ویرایش , منبع کتاب جزوه انسان از دیدگاه اسلام(رشته روانشناسی) , منابع کتاب جزوه انسان از دیدگاه اسلام(رشته روانشناسی) , دانلود کتاب جزوه انسان از دیدگاه اسلام(رشته روانشناسی)  با لینک مستقیم ,  خرید, خرید و دانلود کتاب جزوه انسان از دیدگاه اسلام(رشته روانشناسی)

آپلود عکس

کتاب جزوه انسان از دیدگاه اسلام(رشته روانشناسی)