جزوه اینترنت اشیاء دکتر امین عارف

کامل ترین جزوه اینترنت اشیاء دکتر امین عارف

جزوه اینترنت اشیاء دکتر امین عارف

دانلود جزوه اینترنت اشیاء دکتر امین عارف

IOT
جزوه اینترنت اشیاء

——-

<p><br><br>جزوه ای در باب اینترنت اشیا تالیف شده توسط دکتر امین عارف با موضوعات زیر:</p><p>

</p><p style="language:fa;line-height:normal;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;
margin-right:0in;text-align:right;direction:ltr;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:14.0pt;font-family:IRANSans;mso-ascii-font-family:IRANSans;
mso-fareast-font-family:Arial;mso-bidi-font-family:IRANSans;font-variant:normal;
color:#4D43A3;text-transform:none;language:fa;font-weight:bold;font-style:normal;
mso-style-textfill-type:solid;mso-style-textfill-fill-color:#4D43A3;mso-style-textfill-fill-alpha:
100.0%">&nbsp;</span><span style="font-size: 14pt; font-family: IRANSans; font-variant: normal; text-transform: none; font-style: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);">مقدمه ای از اینترنت اشیاء</span></p>

<p style="language:fa;line-height:normal;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;
margin-right:0in;text-align:right;direction:ltr;unicode-bidi:embed"><span style="font-size: 14pt; font-family: IRANSans; font-variant: normal; text-transform: none; font-style: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;تفاوت میکروکنترلرها و رایانه ها</span></p>

<p style="language:fa;line-height:normal;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;
margin-right:0in;text-align:right;direction:ltr;unicode-bidi:embed"><span style="font-size: 14pt; font-family: IRANSans; font-variant: normal; text-transform: none; font-style: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;کاربردها</span></p>

<p style="language:fa;line-height:normal;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;
margin-right:0in;text-align:right;direction:ltr;unicode-bidi:embed"><span style="font-size: 14pt; font-family: IRANSans; font-variant: normal; text-transform: none; font-style: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>ADC,PWM,GPIO </span><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></span></p>

<p style="language:fa;line-height:normal;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;
margin-right:0in;text-align:right;direction:ltr;unicode-bidi:embed"></p>

<p style="language:fa;line-height:normal;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;
margin-right:0in;text-align:right;direction:ltr;unicode-bidi:embed"><span style="font-size: 14pt; font-family: IRANSans; font-variant: normal; text-transform: none; font-style: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;سخت افزار های کاربردی اینترنت اشیاء</span></p>

<p style="language:fa;line-height:normal;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;
margin-right:0in;text-align:right;direction:ltr;unicode-bidi:embed"></p>

<p style="language:fa;line-height:normal;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;
margin-right:0in;text-align:right;direction:ltr;unicode-bidi:embed"><span style="font-size: 14pt; font-family: IRANSans; font-variant: normal; text-transform: none; font-style: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;هوش مصنوعی وپلتفرم های اینترنت اشیاء</span></p>

<p style="language:fa;line-height:normal;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;
margin-right:0in;text-align:right;direction:ltr;unicode-bidi:embed"></p>

<p style="language:fa;line-height:normal;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;
margin-right:0in;text-align:right;direction:ltr;unicode-bidi:embed"><span style="font-size: 14pt; font-family: IRANSans; font-variant: normal; text-transform: none; font-style: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);">نرم افزارهای کاربردی اینترنت اشیاء</span></p>

<p style="language:fa;line-height:normal;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;
margin-right:0in;text-align:right;direction:ltr;unicode-bidi:embed"></p>

<p style="language:fa;line-height:normal;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;
margin-right:0in;text-align:right;direction:ltr;unicode-bidi:embed"><span style="font-size: 14pt; font-family: IRANSans; font-variant: normal; text-transform: none; font-style: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;شهر هوشمند</span></p>,

 

برای مشاهده توضیحات فایل  جزوه اینترنت اشیاء دکتر امین عارف  اینجا کلیک کنید

برای دانلود فایل باکیفیت جزوه اینترنت اشیاء دکتر امین عارف روی دکمه زیر کلیک نمائید

✔️  دارای پشتیبانی 24 ساعته تلفنی و پیامکی و ایمیلی و تلگرامی

✔️  بهترین کیفیت در بین فروشگاه های فایل

✔️  دانلود سریع و مستقیم

✔️  دارای توضیحات مختصر قبل از خرید در صفحه محصول

✔️ دانلود جزوه اینترنت اشیاء دکتر امین عارف