عمران · نوامبر 23, 2023 0

جزوه تصفیه آب و فاضلاب –استاد کریمی(دانشگاه صنعتی قم)

جزوه تصفیه آب و فاضلاب –استاد کریمی(دانشگاه صنعتی قم)

جزوه تصفیه آب و فاضلاب –استاد کریمی(دانشگاه صنعتی قم)

جزوه-تصفیه-آب-و-فاضلاب-–استاد-کریمی(دانشگاه-صنعتی-قم)نام فایل : جزوه تصفیه آب و فاضلاب –استاد کریمی(دانشگاه صنعتی قم) فرمت فایل، pdf تعداد صفحه : 63 صفحه

بخشی از متن فایل:

تصفیه فاضلاب عبارت است از: مجموعه اقداماتی که جهت زدایش یا کاهش مواد آلاینده موجود در فاضلاب به کار می رود، به طوریکه از پساب تولیدی بتوان به طور سالم و مطمین برای مصارف کشاورزی یا تخلیه به آبهای جاری و یا مقاصد دیگر استفاده مجدد نمود.
در این فایل pdf ، جزوه درس اصول مهندسی تصفیه آب و فاضلاب –دکتر کریمی در دانشگاه صنعتی قم ،ارایه می گردد.

فهرست مطالب:

-مقدمه و کلیات
1-آشنایی با فرایند های مشترک تصفیه آب و فاضلاب شامل تیوری ها و کاربرد آنها
2-تصفیه فیزیکی آب: جداسازی مواد جامد معلق از آب ، تیپ های مختلف ته نشینی ، ضوابط و مبانی طراحی واحد های ته نشینی اعم از واحد های با مقطع مستطیلی و دایره ای
3-تصفیه شیمیایی آب : انعقاد و لخته سازی اصول و تیوری های مربوطه ، روابط و مبانی مربوط به طراحی واحد های انعقاد و لخته سازی
4-سختی زدایی : ته نشینی سازی عوامل سختی به کمک مواد شیمیایی ، سختی زدایی با روش تبادل یونی
5-صاف کردن و زلال سازی آب : مشخصات فیلتر ها ، هیدرولیک فیلتر ها ، اجزا فیلترها
6-گندزدایی آب: استفاده از کلر ، استفاده از روش های ضد عفونی کردن آب
7-روش های حذف مواد معدنی و آلی محلول در آب
8-هوادهی و اصول و کاربرد آن در تصفیه آب

با سپاس

دانلود فایل