گزارش کار آزمایشگاه تکنیک پالس

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گزارش کار آزمایشگاه تکنیک پالس

الکترونیک مطالعه و استفاده از وسائل الکتریکی ای می باشد که با کنترل جریان الکترون ها
یا ذرات باردار الکتریکی دیگر در اسبابی مانند المپ خال و نیمه هادی ها کار می کنند. مطالعه
محض چنین وسائلی ، شاخه ای از فیزیک است، حال آن که طراحی و ساخت مدارهای
الکتریکی جزئی از رشته های مهندسی برق، الکترونیک و کامپیوتر می باشد.
سالهاست که واژه“ الکترونیک“ به طور مکرر در میان مردم استفاده می شود به طوریکه هر
شخصی برداشت انفرادی خود را از این علم ویا موارد کاربردی آن مطرح می کند ، اما به صورت
کلی عمدتا تعاریف و برداشتهایی که از این واژه عنوان می شود کامل نبوده و برداشتهای ظاهری گزارش کار آزمایشگاه تکنیک پالس
عمال نمی تواند اهمیت و نفوذ روز افزون الکترونیک را در ارتباط باصنایع گوناگون بیان
کند.”الکترونیک“ به طیف گسترده ای از الکتریسیته اطالق می شود که با حرکت الکترونها در انواع
مدارات نیمه هادی سر و کار دارد . اختراع IC ها سبب آن شده است که دگر گونی های فراوانی در
این علم پدیدار گشته و سیستم های مدرن الکترونیکی از جمله مدارهای کنترل از راه دور
، ماهوارههای فضایی ، رباتها و … را پدید آورد.
در حال حاضر الکترونیک کلید فتح شگفتی های جهان است و با تمام علوم و فنون موجود به نحوی
پیوند خورده است . از وسائل ساده خانگی تا پیچیده ترین تکنیک های فضایی همه جا صحبت از
تکنولوژی فراگیر الکترونیکی است و امروز صنعت مدرن بدون الکترونیک و تکنولوژی های
وابسته به آن عمال مطرود و از کار افتاده است. پیشرفت علم الکترونیک و وسعت حوزه عملکرد آن
امروز بر همگان روشن است .عالوه بر وسائل الکترونیکی از جمله دستگاههای مخابراتی
مثل رادیو ،تلویزیون ، ضبط صوت و تصویر ،انواع وسائل پزشکی ، صنعتی ،نظامی ، در دیگر گزارش کار آزمایشگاه تکنیک پالس
وسائل غیر الکترونیکی هم ، کمتر وسیله ای را می توان یافت که الکترونیک در آن دخالتی نکرده
باشد .از جمله دراتومبیل و صنایع حمل و نقل ، وسائل خانگی مثل ماشین لباسشوئی ،جاروبرقی و
امثال آن نقش الکترونیک بسیار فعال و جالب توجه شده است.با توجه به این مختصر می توان نتیجه
گرفت که امروزه ، دیگر الکترونیک علم و یا تخصص ویژه افراد تحصیل کرده دانشگاهی و
متخصصین این رشته نیست و بر همه افرادی که به نحوی با امور فنی درگیرند الزم است به فراخور
حرفه خویش، از این رشته اطالعی داشته باشند.
درس تکنیک پالس بیشتر از بقیه درس ها با شکل موج سروکار دارد. درواقع هدف از درس تکنیک گزارش کار آزمایشگاه تکنیک پالس
پالس طراحی مداری است، که بتواند شکل موج دلخواه طراح را در خروجی دهد و آن را مورد
استفاده قرار داد. بنابراین باید در انتخاب مقدار،نوع و جنس قطعات حساس بود. در این کارگاه سعی
شده مدارات عمومی و اصلی که کاربردی فراوانی دارند مورد آزمایش قرار بگیرد و با عملکرد
مدارها به صورت عملی، آشنایی بیشتری پیدا و آن را با رابطه تئوری بررسی کنیم و خطاها و
جواب هایی که در آزمایش عملی به وجود می آید، باعث کسب تجارب و آموخته هایی برای دانشجو
باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *