سوالات اشنایی با قوانین کسب و کار با پاسخ تشریحی

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سوالات قوانین کسب و کار

مهارت های مالی و حسابداری
مهارت های مالی مهارت هایی را شامل می شود که در آن شخص، گردش مالی و هر آنچه که به آن
سرمایه گفته می شود را به صورتی قانونمند و هدفمند پی گیری و اجرا می نماید .
فردی که مهارت های مالی را در وجود خود می یابد می تواند با اصول و قوانینی که در این بخش وجود
دارد ورود و خروج پول و به قول خودمانی دخل و خرج یک شرکت یا اداره یا کارخانه را سامان بخشد .
مهارت های مالی نظم و انضباط کاملی به هزینه ها، درآمدها و مطالب جانبی می بخشد .
۶
افرادی که در زمینه مهارت های مالی دارای اندیشه های برتر و خالقیت باشند در کنار صنعتگران، بنگاه
های اقتصادی، مدیران بانک ها و سهامداران بورس و بسیاری از افراد دیگر که می خواهند برای تولید
ثروت خود یا کشور خود تالش کنند سهم بسزایی دارند .
جمله معروفی هست که می گوید یک حسابدار آمادگی دارد تا مدیر را به ورشکستگی یا به قله خوشبختی
برساند .
مدیران مالی در تدارک مراحل بودجه و تهیه ارقام برای تصمیم گیریها، در بسیاری از مواقع نقش حائز
اهمیتی دارند.نسبتهای مالی و تجزیه و تحلیلهای حسابداری به اندازه گیری برتریهای استراتژیک کمک
می کند .سوالات قوانین کسب و کار  این تجزیه و تحلیل مالی فرآیندی از مدیریت مالی است که می تواند امتیازات استراتژیک در موسسه ایجاد
کند .
مهارت‌ بازاریابی
رقابت در بازار فوق العاده فشرده و شانه به شانه شده است. فرقی نمی کند که شما یک تولید کننده بزرگ یا صاحب یک بنگاه
اقتصادی کوچک باشید . مشکالت امروز را نمی توان با راه حل های گذشته حل و فصل نمود. بنابراین به روز کردن دانش و
مهارت های بازاریابی برای تمامی کسانی که فعالیت اقتصادی دارند ضرورت دارد.سوالات قوانین کسب و کار  مدیریت‌بازاریابی: عبارتست از تجزیه و تحلیل ، طرح ریزی ، اجرا و کنترل برنامه های تعیین شده برای
فراهم آوردن مبادالت مطلوب با بازار های مورد نظر به منظور دستیابی به هدفهای سازمان. تاکید
مدیریت بازاریابی بیشتر بر تعیین محصوالت سازمان برمبنای نیازها و خواسته های بازار مورد نظر و
نیز استفاده از قیمت گذاری ، ارتباطات و توزیع موثر جهت آگهی دادن ، ایجاد محرک و ارایه خدمات
بازار است.
مردم و مشتریان مدیر بازاریابی را کسی می دانند که وظیفه اولیه او ایجاد تقاضا برای محصوالت
سازمان است. اما این یکی از انواع وظایف او می باشد و وظایف دیگری نیز بر عهده او قرار دارند که
شامل منظم کردن سطح تقاضا و زمانبندی آن و ارائه مشخصات تقاضا برای دستیابی به اهداف سازمان
است. بعبارت ساده تر مدیریت بازاریابی مدیریت تقاضاست.
سازمان سطح مطلوبی از معامالت یا بازارها را در نظر می گیرد که در هر مقطعی از زمان ممکن است
سطح تقاضای واقعی پایین تر یا باالتر از این سطح مطلوب یا مساوی با آن باشد. این موضوع باعث شکل
گیری ۸ نوع تقاضا و در نتیجه ۸ نوع بازاریابی می گردد که بشرح ذیل می باشند:
۱-تقاضای‌منفی:‌وضعیتی که در آن تقریبا بیشتر بخشهای مهم بازار بالقوه ، به محصول و خدمات تمایل
ندارند. در این حالت وظیفه بازاریابی تبدیل تقاضا می باشد و نام رسمی آن بازاریابی تبدیلی است. وظیفه
مدیریت بازاریابی در چنین زمانی بویژه اگر عرضه مثبت باشد ، این است که با طرح ها و برنامه های سوالات قوانین کسب و کار
خود باعث شود تا با باال بردن تقاضا آن را ازحالت منفی به مثبت و سرانجام به سطحی مساوی با عرضه
مثبت برساند.
۲-نبودن‌تقاضا: گاهی برای تعداد زیادی از محصوالت و خدمات تقاضایی وجود ندارد و مردم نسبت به
آنها بی اعتنا و بی توجهند. در این حالت ۳ نوه گروهبندی وجود دارد که عبارتند از:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *