دانلود کتاب مکاتب روانشناسی

جزوه مکاتب روانشناسی

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زمان شروع استفاده از قرص های ترکیبی LD و :HD

مصرف این قرصها باید در پنج روز اول دانلود کتاب مکاتب روانشناسی ( روز اول تا روز پنجم) آغاز گردد. برای اطمینان بیشتر بهتر است که مصرف آن از روز اول خونریزی قاعدگی شروع شود./ پس از زایمان در صورت شیردهی مصرف این قرص به دلیل تاثیر بر روی شیر مادر تا ۶ ماه پس از زایمان توصیه نمی شود./ اگر مادر پس از زایمان به فرزند خود شیر ندهد می تواند مصرف این قرص ها را سه هفته پس از زایمان آغاز نماید./ مصرف این قرص ها را می توان در پنج روز اول بلافاصله بعد از سقط آغاز نمود.

مصرف قرص پس از قطع سایر روش ها:

در صورتیکه در ۵ روز اول قاعدگی سایر روش ها قطع شده باشد بلافاصله پس از قطع روش می توان مصرف قرص را شروع کرد. در صورتیکه قطع سایر روش ها در ۵ روز اول قاعدگی نباشد تا قاعدگی بعدی باید صبر نمود./ در صورتیکه به علت مصرف قرص لاینسترول و یا آمپولهای دانلود کتاب مکاتب روانشناسی (DMPA) قطع قاعدگی اتفاق افتاده باشد در صورت اطمینان از مصرف صحیح آنها بلافاصله پس از قطع آن روش ها می توان قرص های LD و HD را شروع نمود.

نحوه مصرف: هر بسته دارای ۲۱ عدد قرص بوده که بهتر است هنگام خواب و یا همراه با غذا هر شب یک عدد میل شود. بهتر است در ساعت مشخصی هر روز خورده شود. شروع مصرف بسته بعدی ۷ روز پس از پایان بسته قبلی می باشد . در ماه اول اگر قاعدگی اتفاق نیفتاد پس از ۷ روز از پایان بسته قرص ها بسته جدید شروع گردد. ولی اگر در ماه بعد نیز قاعدگی اتفاق نگردید حتما مراجعه به ماما و یا پزشک انجام گیرد و بسته جدید شروع نشود.