دانلود کتاب مالیات بر ارزش افزوده

جزوه تایپ شده مالیات بر ارزش افزوده

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود جزوه مالیات بر ارزش افزوده

 

دانلود کتاب مالیات بر ارزش افزوده

اتحادیه اروپا قوانین گسترده مالیات بر ارزش افزوده را از طریق بخشنامه های مالیات بر ارزش افزوده اروپا تنظیم کرده و حداقل نرخ استاندارد مالیات بر ارزش افزوده را ۱۵٪ تعیین کرده است. در غیر این صورت ۲۷ کشور عضو (به علاوه انگلیس) در تعیین نرخ استاندارد مالیات بر ارزش افزوده آزاد هستند. اتحادیه اروپا همچنین حداکثر دو نرخ کاهش یافته را مجاز می داند که پایین ترین نرخ باید ۵٪ یا بالاتر باشد. برخی از کشورها در این مورد تغییراتی دارند ، از جمله نرخ سوم مالیات بر ارزش افزوده ، که آنها قبل از پیوستن به اتحادیه اروپا اعمال کرده بودند.دانلود جزوه مالیات بر ارزش افزوده

کشورهای عضو اکنون توافق کرده اند که در تعیین نرخ کاهش یافته در اکثر کالاها و خدمات ، از جمله کتابهای الکترونیکی ، آزاد خواهند بود. سوخت خانگی؛ تن پوش؛ و محصولات بهداشتی زنانه.دانلود کتاب مالیات بر ارزش افزوده

۲۰۲۱ نرخ مالیات بر ارزش افزوده تغییر می کند دانلود کتاب مالیات بر ارزش افزوده