دانلود کتاب جغرافیای گردشگری

جزوه تایپ شده جغرافیای گردشگری

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود کتاب جغرافیای گردشگری

دانلود جزوه جغرافیای گردشگری

اسواربروک براساس برد و کشش جاذبه به ۰ دسته تقسیم می کند:
۱-جاذبه های محلی ۲ -جاذبه های منطقه ای۳ -جاذبه های ملی ۰ -جاذبه های بین المللی
۲-۴-جاذبه های گردشگری ثبت شده یونسکو در ایران
ایران دارای ۲۳ جاذبه گردشگری ثبت شده در یونسکو است. شهر تاریخی یزد به عنوان نخستین
شهر تاریخی ایران و بیست و دومین اثر تاریخی کشور و به عنوان یکی از نخستین شهرهای
خشتی دنیا در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید. از دیگر آثار ثبت شده یونسکو در
ایران، چغازنبیل در استان خوزستان، تخت جمشید در استان فارس، میدان نقش جهان در استان
اصفهان، تخت سلیمان در استان آذربایجان غربی، بم و فضای فرهنگی آن در استان کرمان،
پاسارگاد در استان فارس، گنبد سلطانیه در استان زنجان، سنگ نوشته بیستون در استان
کرمانشاه، مجموعه آثار رهبانی ارامنه ایران در استان های آذربایجان شرقی و غربی، سازه های آبی
شوشتر در استان خوزستان، مجموعه تاریخی بازار تبریز در استان آذربایجان شرقی آرامگاه شیخ
صفی الدین اردبیلی در استان اردبیل، باغ ایرانی در استان های فارس،باغ عباس آباد بهشهر در
مازندران، کرمان، خراسان، اصفهان، یزد، مسجد جامع اصفهان در استان اصفهان، برج گنبد قابوس
در استان گلستان، کاخ گلستان در استان 4، شهر سوخته در استان سیستان و بلوچستان،
روستای میمند واقع شده در شهرستان شهربابک در استان کرمان، شوش در استان خوزستان،
قنات ایرانی در استان های کرمان، خراسان رضوی و خراسان جنوبی، اصفهان، یزد،استان مرکزی،
کویر لوت در استان های سیستان و بلوچستان، کرمان و خراسان جنوبی و چشم انداز باستان
شناسی ساسانی منطقه فارس می باشد. در این رابطه کویر لوت نخستین اثر طبیعی ایران است که
در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت میشود .
۵-حمل و نقل و جابه جایی

دانلود کتاب جغرافیای گردشگری

دانلود جزوه جغرافیای گردشگری

یکی دیگر از عناصر عرضه در بخش گردشگری، حمل و نقل و جابه جایی می باشد:
حمل و نقل انتقال اشخاص و کالا از نقطه ای به نقطه دیگر است.یک سیستم حمل ونقل به سه
بخش تقسیم می شود:
۱ -مسیرها:۲– وسایل۳ -پایانه ها:
به طور کلی سیستم حمل و نقل مدرن، باعث کاهش بسیار زیاد در هزینه و زمان مسافرت شده
است و باعث شده است تا بسیاری از مقاصد گردشگری به آسانی قابل دسترس شوند. ودو فاکتور
قابل دسترس بودن و قابلیت جابجایی از مبدأ به مقصد و در درون مقصد به عنوان فاکتورهای
کلیدی مهم در رقابت بین مقاصد گردشگری شناخته شده است.گردشگری و حمل و نقل بسیار
وابسته به هم و دارای اثرات سودمند بر روی هم دیگر هستند.به طوری که حمل و نقل باعث
توسعه گردشگری می شود از طرف دیگر توسعه گردشگری نیز باعث تقاضا برای خدمات حمل و
نقل می شود.

دانلود کتاب جغرافیای گردشگری

دانلود جزوه جغرافیای گردشگری

حمل و نقل سه نیاز گردشگر را بر طرف می کند:
۱ -حابه حایی گردشگر از مبدأ به مقصد
۲-جابه جایی بین مقصد
۳ -جابه جایی درون مقصد.
۱-۵-انواع شیوه های حمل و نقل:
اسمیت کانالها و ابزارهای حمل و نقل را به شرح زیر تقسیم کرده است:
الف- حمل و نقل هوایی: