دانلود کتاب جزوه خلاصه پزشکی قانونی -ppt

کتاب جزوه خلاصه پزشکی قانونی

کتاب جزوه خلاصه پزشکی قانونی

کتاب-جزوه-خلاصه-پزشکی-قانونی

کتاب جزوه خلاصه پزشکی قانونی
موضوع: پزشکی قانونی
فرمت: pdf
تعداد صفحات: 71

در هنگاميكه آب وارده حبابچه ها مـي گـردداملاح موجـود در خـون وآب بـا يكـديگر بـه تبـادل
مي پردازند .آب داراي نمك و در نتيجـه سـديم و آلـر بـوده آـه بـا امـلاح موجـود در خـون داراي
غلظت متفاوتي مي باشد . اين تبادل بر اساس خواص اسمزي صورت مي پذيرد.در اثر تبادلات
انجام شده ماهيت آب وارد شده به داخل ريه تغيير مي آند.ورود پروتئين موجود در خـون و نيـز
سلولهاي خوني به داخل ؛آب باعث تبديل آب به يك مايع غليظ داراي رگه هاي از خون،آف آلود
مي گرددآه در هنگام خروج جنازه از آب در اثر خروج آب از دهان و بينـي تـوده زيـادي آـف آلـود
قارچ مانند در جلو دهان و بيني تشكيل مي گرددآه وارد آردن فشار به قفسه سـينه و شـكم
باعث افزايش مايع خروجي مي گردد.ممكن است توده فـوق آغـشته بـه مـواد اسـتفراغي نيـز
باشد.با شروع فساد آف سريعا بد بو و قهوه اي و گاهي به صـورت مـايع حبـاب دار ديـده مـي
شود و با ادامه فساد نشي معمولا اين آف از بين ميرود.
دانلود فایل

این فایل با کیفیت بالا برای ارائه تهیه شده است

پشتیبانی فوری در صورت مشکل در دانلود فایل اول لطفا پیامک , تلگرام و تماس 09214087336

برای کسب درآمد از فروش جزوه ها محتوا های دانلودی ویدئو ها و پاورپوینت ها و تحقیق های خود روی عکس زیر کلیک کنید

دانلودکتاب جزوه خلاصه پزشکی قانونی , دانلود فایل کتاب جزوه خلاصه پزشکی قانونی , دانلود رایگان کتاب جزوه خلاصه پزشکی قانونی  ,  کتاب جزوه خلاصه پزشکی قانونی, سایت دانلود کتاب جزوه خلاصه پزشکی قانونی , بهترین کیفیت کتاب جزوه خلاصه پزشکی قانونی , فایل ترو تمیز و قابل ارائه کتاب جزوه خلاصه پزشکی قانونی , کتاب جزوه خلاصه پزشکی قانونی قابل ادیت , کتاب جزوه خلاصه پزشکی قانونی قابل ویرایش , منبع کتاب جزوه خلاصه پزشکی قانونی , منابع کتاب جزوه خلاصه پزشکی قانونی , دانلود کتاب جزوه خلاصه پزشکی قانونی  با لینک مستقیم ,  خرید, خرید و دانلود کتاب جزوه خلاصه پزشکی قانونی

آپلود عکس

کتاب جزوه خلاصه پزشکی قانونی