جزوه ازمایشگاه ژنتیک

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الگوهای درماتوگلیفیک
در سال ۱۲۲۱ ،کامینز، اصطالحی تحت عنوان Dermatoglyphics را مطرح نمود که به معنای مطالعه ی
خطوط پوستی اعم از کف انگشت دست و پا می شود.
الگوهای درماتوگلیفیک )خطوط پوستی( در سه ماهه اول و دوم جنین شکل می گیرند و ثابت می مانند. خطوط
پوستی دست در پایان ماه چهارم جنین، همزمان با تکامل مغز و بقیه مشتقات اکتودرمی تشکیل می شود. دانش
بشری در قرن نوزدهم به راز پوست انگشت پی برده و متوجه شد که سر انگشتان از خطوط بارز و به صورت دانلود کتاب ازمایشگاه ژنتیک
مارپیچ در بشره اپیدرم پوست تشکیل می شود که شکل گیری آن حتی در دوقلو های حقیقی هم متفاوت است.
تاکنون تحقیقات زیادی درباره مقایسه افراد ، نژاد های انسانی و خطوط پوستی دست انجام شده و ارتباط آن ها
از نظر خصوصیات کمی و کیفی با بیماری هایی چون اسکیزوفرنی، اختال الت عصبی، سندرم داون، دیابت نوع
۱ ، آلزایمر، مالتیپل اسکلروزیس، ناهنجاری های نخاعی مادرزادی و بیماری پسوریازیس روشن گردیده است.
بر این اساس از انگشت نگاری برای کشف هویت فردی ، تحقیقاتجنایی و برسی بیماری هایی که زمینه ژنتیکی
دارند نیز استفاده می شود و میتوان از به عنوان کلیدی برای اتیولوژی بیماری ها بهره گرفت. دانلود کتاب ازمایشگاه ژنتیک
رگه و شیار:
هر اثر انگشت را می توان به دونوع ناحیه کلیف شیار ورگه تقسیم نمود به هر یک از خطوط ) نقاط تیره( رگهگفته
می شود فضای خالی بین دو رگه )نقاط روشن( به نام شیار شناخته می شو. برای پردازش و طبقه بندی اثر انگشت،
رگه ها مورد پردازش قرار می گیرند دانلود کتاب ازمایشگاه ژنتیک.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *