دانلود سوالات دفاع مقدس با جواب تشریحی

سوالات آشنایی با دفاع مقدس با جواب تشریحی

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود سوالات دفاع مقدس با جواب تشریحی

دانلود سوالات دفاع مقدس با جواب تشریحی  از انجام عملیات ناکام توکل در منطقه پل نادری و شرق رودخانه وحشی کرخه می گذشت و دشمن
همچنان در منطقه گسترده فکه ، شوش ، عین خوش ، چنانه و مناطق دیگری از جبهه جنوب به سر می برد ، تا
سرانجام عملیات فتح المبین در چهار مرحله برای آزاد سازی بخش وسیعی از خاک میهن و خارج ساختن
شهرهای دزفول ، اندیمشک و جاده اهواز – اندیمشک از برد توپخانه و سایت موشکی سنگین و پرکار عراق طرح
ریزی شد . در عملیات طریق القدس زمینه مناسبی برای این کار بزرگ و سرنوشت ساز فراهم شده بود.
برای عملیات فتح المبین فرمانده وقت سپاه ) سرلشگر رضایی ( با قرآن استخاره می کند که این آیه مبارکه می
آید انا فتحنا لک فتح مبینا دانلود سوالات دفاع مقدس با جواب تشریحی
ساعت ۴۷ دقیقه بامداد دوم فروردین ماه ۶۴۱۶ یکصد گردان از سپاه و ۴۶ گردان از ارتش ایران ، در غرب
دزفول و شوش با رمز یا زهرا به قلب دشمن زدند . در مقابل ۶۲۷ گردان از قوای رزمی عراق صف کشیده بودند
. نیروهای خودی در قالب چهار قرارگاه عملیاتی سازماندهی شده و از چهار محور شوش ، رودخانه کرخه ، کوه
میشداغ در جاده اهواز – اندیمشک و غرب دزفول حمله را شروع کردند.
در مرحله اول و دوم ، تنگه های عین خوش و رقابیه به روی دشمن مسدود و در دو مرحله دیگر ارتش عراق تا
پشت رودخانه دویرج عقب رانده شد. دانلود سوالات دفاع مقدس با جواب تشریحی