دانلود رایگان کتاب دفاع شخصی با فرمت پی دی اف

دانلود کتاب آموزش دفاع شخصی
دانلود کتاب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
یک افسر ارشد تفنگ دانلود کتاب آموزش دفاع شخصی (با لباس زرد/سبز سمت چپ) یک کنترل مزیت مکانیکی/نگهداری را برای یک تفنگدار دریایی دانلود کتاب آموزش دفاع شخصی در طول یک نمایش اعمال می‌کند.
دفاع از خود فیزیکی استفاده از نیروی فیزیکی برای مقابله با تهدید فوری خشونت است. چنین نیرویی می تواند مسلح یا غیرمسلح باشد. در هر صورت، شانس موفقیت به پارامترهای مختلفی بستگی دارد که از یک طرف به شدت تهدید مربوط می شود، اما همچنین به آمادگی روحی و جسمی مدافع بستگی دارد.
بسیاری از سبک های هنرهای رزمی برای دفاع شخصی یا شامل تکنیک های دفاع شخصی هستند. برخی از سبک‌ها عمدتاً برای دفاع شخصی تمرین می‌کنند، در حالی که سایر ورزش‌های رزمی یا رزمی را می‌توان به طور موثر برای دفاع شخصی به کار برد. برخی از هنرهای رزمی نحوه فرار از موقعیت چاقو یا اسلحه یا نحوه فرار از مشت را آموزش می دهند، در دانلود کتاب آموزش دفاع شخصی که برخی دیگر نحوه حمله را آموزش می دهند. برای ارائه دفاع شخصی عملی تر، بسیاری از مدارس هنرهای رزمی مدرن اکنون از ترکیبی از سبک ها و تکنیک های هنرهای رزمی استفاده می کنند و اغلب آموزش دفاع شخصی را متناسب با شرکت کنندگان شخصی سازی می کنند