جزوه مدلهای قیمت گذاری دارایی

جزوه رنگی و تایپ شده مدلهای قیمت گذاری دارایی
دانلود جزوه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
جزوه مدلهای قیمت گذاری دارایی
۹۴ (۰٫۶۲ )