جزوه تایپ شده حقوق املاک پیشرفته

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جزوه حقوق املاک پیشرفته با کیفیت بالا

نقشه حد نگاری چیست؟
نقشه ای است که بر اساس حدنگاری تهیه می شود .
سند مالکیت حدنگار
سند مالکیت است که بر اساس حدنگاری و تحت نظام جامع تهیه می شود.
حقوق کاداستر
کاداستر ربومی یا دیجیتالی و کاداستر خطی
کاداستر ربومی : در صورتی که مجموعه اطالعات کاداستر در رایانه ضبط و گوشه های امالک به صورت نقاط
دارای مختصات نمایانده شود ، کاداستر ، ربومی است .
کاداستر خطی : در صورتیکه اطالعات کاداستر به صورت نقشه های خطی دارای اطالعات توصیفی ثبت ، تهیه
شود ، کاداستر ، خطی است . جزوه حقوق املاک پیشرفته با کیفیت بالا
الیه های کاداستر
در کاداستر ربومی ) دیجیتالی ( اطالعات مختلف نظیر نقشه های مهندسی ، طول ابعاد و مساحت ملک و
مشخصات ملک و مالکیت و سوابق ثبتی در رایانه ثبت ، و اطالعات مورد لزوم برای استفاده های گوناگون با
یکدیگری تلفیق می شوند . این اطالعات را الیه های کاداستر گویند که در یک سیستم بانک اطالعاتی به نام
سرزمین ذخیره می گردد.
گروه کاداستر چه نوع گروهی است ؟
به تعدادی از کارشناسان ، نقشه پردازان ، تکنسین ها و کاور خدماتی که عملیات نقشه برداری و تلفیق
اطالعات ثبتی را در حد منطقه ثبتی انجام می دهد را اطالعات می شود.
مفاهیم اصطالحی کاداستر جزوه حقوق املاک پیشرفته با کیفیت بالا
کاداستر از دو بعد حقوقی و فنی قابل بررسی است . ودر رشته حقوقی ، بعد حقوقی آن حائز اهمیت می باشد.
الف( مفهوم فنی نقشه کاداستر : اطالعات زمینی و جغرافیایی نقشه کاداستر را مفهوم فنی آن می دانند .
کاداستر از لحاظ ماهیت فنی مشتمل بر موقعیت جغرافیایی ملک ، حدود اربعه حدود هندسی آن در مقیاس
بزرگ نقشه ، اعم از دیجیتالی و تحریری
دو عملیات کاداستر عکس برداری هوایی ، تبدیل ربومی عکس ها ، عملیات زمینی ، نقشه برداری ویرایش و
تکمیل کردن زمین ، اضافه کردن اطالعات زمین ، ترسیم نقشه ، کنترل نهایی و راه اندازی سیستم بانک
اطالعاتی سر زمین بررسی می شود .
منظور از اطالعات توصیفی در کاداستر چیست و در کالم کاداستر استفاده می شود.
اطالعات توصیفی ، دارایی های غیر منقول شامل ، مشخصات ملک ، اطالعات ملک ، اطالعات مالک ، اطالعات
تحدید صدور ) مرز بندی حدود اربعه ( اطالعات انتقال ثبت و اطالعات سند مالکیت را شامل شده و در
کاداستر خطی مورد استفاده قرار می گیرد .جزوه حقوق املاک پیشرفته با کیفیت بالا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *