جزوه امنیت اینترنت

جزوه تایپ شده حریم خصوصی و امنیت اینترنت

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جزوه امنیت اینترنت

● جاسوس افزارها )Spyware)
جاسوس افزارها دسته ای از برنامه های بسیار مخرب هستند که می توانند تمامی کارهای شما بر روی اینترنت و کامپیوتر را ردیابی
و ثبت کرده و آنها را برای فردی که چنین دسترسی را ندارد ارسال کنند. این برنامه ها می توانند حتی کلماتی را که تایپ می
حریم خصوصی و امنیت اینترنت مدرس: آقای طاوسی
۸
کنید ثبت کنند، حرکات موس تان را دنبال کنند، صفحات اینترنتی تان را به خاطر سپرده و یا محتوای برنامه هایی را که استفاده می
کنید ضبط کنند. جزوه امنیت اینترنت
در نتیجه نویسنده یک جاسوس افزار به راحتی نقابی به سیستم امنیتی کامپیوترتان می زند و به تمامی اطالعات محرمانه، فعالیت ها و
لیست دوستان و همکاران تان دست می یابد. راه های آسیب دیدن شما توسط جاسوس افزارها بسیار شبیه ویروس ها است و رعایت
نکاتی که در باال ذکر شد، می تواند تا حد زیادی راه گشا باشد. وب سایت های مخرب منبع اصلی جاسوس افزارها و ویروس ها
هستند. باید توجه ویژه ای به وب سایت هایی که بازدید می کنید داشته باشید و همچنین حواستان به تنظیمات امنیتی مرورگرتان هم
باشد.
● نرم افزار های ضد جاسوس افزار:
برای در امان ماندن از آسیب های این نوع بدافزار، بهترین راه استفاده از برنامه های Antispyware یا به عبارتی ضد جاسوس
است.SpyWare به معنای نرم افزارهای جاسوسی است – Spybot یکی از این برنامه ها است که به خوبی از عهده شناسایی و
حذف جاسوس افزارها بر می آید واز سیستم شما به خوبی مراقبت می کند، درصورتی که آنتی ویروس ها معموال با بی توجهی از
کنار آنها می گذرند. همانند آنتی ویروس ها، به روز رسانی و کنترل های دوره ای سیستم با ضد جاسوس افزارها بسیار مهم و
حیاتی است. جزوه امنیت اینترنت
● مقابله با آسیب های جاسوس افزار:
هنگام گشت و گذار در وب کامال محتاط باشید. مواظب پنجره های مرورگر که به شکل خودکار باز می شوند، باشید و قبل از
آنکه از روی عادت 101 yes یا ok را انتخاب کنید، متن آن را با دقت بخوانید. درصورتی که صفحه باز شده با کاری که در
حال انجام آن هستید ارتباطی نداشت یا اینکه به درستی متوجه منظور آن نشدید، با زدن دکمه ضربدر در سمت باال و راست صفحه
نسبت به بستن آن اقدام کنید. ترجیحا برای این کار از دکمه cancel داخل صفحه استفاده نکنید. با این کار یکی از حقه های
معمول بدافزارها برای نصب شدن روی کامپیوترتان با شکست مواجه می شود.
جهت افزایش امنیت مرورگر اینترنتی جلوی اجرای خودکار و نصب برنامه های بالقوه خطرناک وب سایت ها را بگیرید. اگر از
مرورگر فایرفاکس استفاده می کنید، بهترین راه نصب افزونه script no است.
هرگز به برنامه های کوچکی که توسط وب سایت های ناشناس و مشکوک پیشنهاد می گردند، اجازه نصب ندهید.
توصیه هایی برای پیشگیری از آلوده شدن کامپیوتر به Spyware
حریم خصوصی و امنیت اینترنت مدرس: آقای طاوسی جزوه امنیت اینترنت
۹
عالوه بر استفاده خوب و مؤثر از آنتی ویروس ها، کاربران اینترنت برای کاهش خطرات ناشی از بدافزارها باید برخی عادت های
اینترنتی خود را نیز کنار بگذارند.
این واقعیت که نود درصد کامپیوتر ها آلوده به Spyware هستند، نشان دهنده میزان تاثیر گذاری و سماجت بیش از اندازه این
نوع بد افزار است که از هر رخنه و سوراخ کوچکی برای ورود به کامپیوتر استفاده می کند. به همین دلیل تنها راه پیشگیری از
ابتالی به آنها محافظت تمام عیار از کامپیوتر است.
پایه و اساس مقابله مؤثر با spyware ها استفاده از راه حل های مناسب تکنیکی است؛ شیوه هایی که در آن پیشگیری و درمان هر
دو لحاظ شده باشد. با این وجود مسئله دیگری که تاثیر مستقیم و قابل توجهی در احتمال آلوده شدن سیستم دارد عادت های
کاربران اینترنتی است. با در نظر گرفتن این موضوع راهکار های عملی زیر توصیه می شود تا کاربران بیش از پیش کامپیوترشان را
در برابر این نوع بدافزار محافظت کنند: جزوه امنیت اینترنت
۱ .از آنجا که بسیاری از spyware ها با بهره گیری از بخش های آسیب پذیر نرم افزارها وارد سیستم می شوند، نصب آخرین
وصله های امنیتی نرم افزار که معموال در سایت اینترنتی مربوط به آن در اختیار کاربران قرار می گیرد، بسیار ضروری است.
۲ .قبل از نصب و استفاده از نرم افزار شرایط کار با آن را به دقت بخوانید. برخی از نرم افزار های رایگان یا مدت دار همراه با نرم
افزار مربوطه انواع مختلفی از spyware ها را نیز روی سیستم نصب می کنند. )در ازای استفاده مجانی از نرم افزار این
spyware ها اطالعات قابل استفاده کاربر را برای شرکت سازنده ارسال می کنند.(
۳ .هنگام وارد کردن آدرس اینترنتی در مرورگر خود کامال دقت کنید. بسیاری از سازندگان spyware ها از صفحات اینترنتی با
آدرس مشابه سایت های مشهور برای قالب کردن بدافزار های خود استفاده می کنند. )com.googkle یکی از مثال های واقعی
این نوع سوء استفاده است جزوه امنیت اینترنت