دانلود کتاب حقوق بین الملل خصوصی ۲

جزوه تایپ شده حقوق بین الملل خصوصی ۲ دانلود فایل                               دانلود کتاب حقوق بین الملل خصوصی ۲ گفتار اول- قواعد حل تعارض قوانین و قواعد مادی در مسئله تعارض قوانین بین دو دسته از قواعد تفاوت قائل می شوند که […]

دانلود کتاب سازمان های دولتی

جزوه تایپ شده سازمان های دولتی دانلود فایل                                   دانلود کتاب سازمان های دولتی برای اهداف متعالی مت د میشوند. ۹ .دائما در حال یادگیری. ۱۱ .تعادل بین زندگی کاری و زندگی شخصی برقرار میکنند. سازمانهای پویا : سازمانهای […]

دانلود کتاب ازمایشگاه اسیب شناسی

جزوه تایپ شده ازمایشگاه اسیب شناسی دانلود فایل                             دانلود کتاب ازمایشگاه اسیب شناسی خطرات ناشی از کار با ابزار، وسایل و دستگاه های مورد استفاده: تیشوپروسسور: – توجه به برقراری تهویه مناسب در محل استقرار تیشوپروسسور الزامی است. – حداقل فاصله […]

دانلود سوالات جامعه شناسی یازدهم با جواب تشریحی

سوالات جامعه شناسی یازدهم با جواب تشریحی دانلود فایل                                   دانلود سوالات جامعه شناسی یازدهم با جواب تشریحی -چرامعنویت یکی از ارزش های فرهنگ مطلوب جهانی است؟ جواب: چون این فرهنگ می تواندبه پرسش های بنیادین انسانهادرخصوص مرگ وزندگی […]

دانلود دستور کار آزمایشگاه اپتیک

دستور کار آزمایشگاه اپتیک دانلود فایل                                                                     دانلود دستور کار آزمایشگاه اپتیک هرگاه یک دسته پرتو نورانی موازی به آینه بتابد پرتوهای […]

دانلود کتاب سیستم های کنترل انبار

جزوه تایپ شده سیستم های کنترل انبار دانلود فایل                                             دانلود کتاب سیستم های کنترل انبار   انواع سند های اصلی انبار: در زیر به شرح چند نمونه از اسناد مهم انبار می پردازیم: […]

دانلود کتاب تکنولوژی گروهی

جزوه رنگی و تایپ شده تکنولوژی گروهی دانلود فایل                                   دانلود کتاب تکنولوژی گروهی   در این روش قطعات توسط بررسی خصوصیات مربوط به طراحی یا تولید هر یک از آنها گروهبندی شده و به هر یک کد خاصی […]

دانلود کتاب قراردادهای ارتباطی امن

جزوه رنگی و تایپ شده قراردادهای ارتباطی امن دانلود فایل                                           دانلود کتاب قراردادهای ارتباطی امن   این نوع شبکه برای کاربران محلی از جمله محیطهای دانشگاهی یا آزمایشگاهها و یا کتابخانه ها که نیاز […]

دانلود کتاب قانون تجارت

دانلود کتاب قانون تجارت دانلود فایل                                                       دانلود کتاب قانون تجارت تعیین آغازوپایان سال مالی شرکت وموعد تنظیم ترازنامه وحساب سود وزیان وتسلیم آن به بازرسان وبـه مجمع عمومی […]