نمونه سوالات ریاضی مهندسی

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمونه سوالات ریاضی مهندسی

در بحث معادلات با مشتقات جزئی (به طور متوسط % ۲۵ لاتاز کل سوا )
ـالف بازنویسی یک معادله دیفرانسیلی با تغییر در متغیر یا تغییر در تابع
ب – مساله حذف تابع اختیاری و معکوس آن یعنی روش لاگرانژ در حل معادلات مرتبه اول شبه خطی
ج ـ تعیین نوع معادلات مرتبه دوم شبه خطی با تأکید بر علامت D و تغییر متغیرهای لازم برای فرم استاندارد
ـد معادلات مرتبه دو با ضرایب ثابت با تأکید بر تجزیه به عوامل c’ bD + + aD
ـهـ همگن کردن معادله و شرایط مرزی آن
و ـ یافتن جواب حالت ماندگار نمونه سوالات ریاضی مهندسی ز ـ رد گزینه کردن با تأکید بر ارضاء شرایط مرزی ـ صدق کردن در معادله ـ کراندار ماندن جواب
ح ـ ایده کلی روش جداسازی متغیرها
ط ـ اعمال شرایط مرزی در جوا بهای کلی موجود برای یافتن ضرایب (با استفاده از بحث سریها و انتگرالهای فوریه)
ی- حل دالامبر معادله موج
ک- استفاده از تبدیل لاپلاس و تبدیل فوریه در حل معادلات با مشتقات جزئی نمونه سوالات ریاضی مهندسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *