جزوه تزریق سیمان

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود کتاب تزریق سیمان

هدف از تزریق آزمایشی اهداف ذیل است :
• تعیین آرایش های گمانه های تزریق
• تعیین فاصله گمانه های تزریق
• تعیین حدود مالت خوری یا سیمان مصرفی پروژه
• تعیین چگونگی وضیت نفوذ پذ یری گمانه های تزریق
• تعیین و بررسی شعاع تزریق در گما نه های تزریق
• اقتصادی بودن تزریق سیمان در پروژه سد
تجهیزات تزریق از نظر کاربرد به اقالم ذیل تقسیم میشود:
۱ .مخلوط کننده ها
۲ .همزنها
۳ .پمپ تزریق دانلود کتاب تزریق سیمان
۴ .ثبات
۵ .مسدود کننده )پکر(
۶ .تجهیزات مربوط به پکرها
۷ .آب سنج ها
۸ .فشار سنج
۹ .سیستم توزیع و تحویل
۰۱ .فشار شکن
۱۱ .شلنگ های فشار قوی و رابط های آن
مخلوط کننده ها یا همان میکسرها از نظر عمل کرد به دو نوع میباشد:
۱ .میکسر چرخ پره ای
۲ .میکسر کلوئیدی دانلود کتاب تزریق سیمان
میکسر چرخ پره ای قدیمی تر از نوع کلوئیدی میباشد . موارد استفاده آن
بیشتر از نوع دیگر آن میباشد. این نوع میکسرها دارای چرخ پره ای شکلی
هستند، که یا به صورت قائم و یا به صورت افقی به بدنه اصلی میکسر
متصل است. میکسر کلوئیدی در سال ۱۹۵۵ توسط یک شرکت انگلیسی
وارد آمریکا شد. این نوع میکسر با چرخش دوباره مالت تزریق از طریق یک
پمپ سانتر یفوژ کار میکند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *