جزوه تایپ شده کاربرد کامپیوتر در ایمنی

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خلاصه جزوه کاربرد کامپیوتر در ایمنی

در مثال های فوق، ماتریس H از مرتبه ی ۳ × ۲ است و دو سطر و سه ستون دارد. این نوع ماتریس ها را، مستطیلی می گویند. ماتریس R از مرتبه
۳ × ۴ است و مانند ماتریس H یک ماتریس مستطیلی می باشد. ماتریس F از مرتبه ی ۲ × ۲ است و یک ماتریس مربعی می باشد زیرا تعداد سطرها
و تعداد ستون های آن با هم برابر هستند. ماتریس های مربعی کاربرد های بسیاری دارند. ماتریس p از مرتبه ی ۶ × ۱ است. این ماتریس فقط یک سطر
دارد و از این رو آن را ماتریس سطری می گویند. ماتریس k از مرتبه ی ۱ × ۳ است و این ماتریس هم فقط یک ستون دارد و آنرا ماتریس ستونی
می گویند. از ماتریس های سطری و ستونی برای نشان دادن بردار ها استفاده می گردد لذا آن ها را بردار می نامند. آخرین ماتریس، ماتریس G از مرتبه
ی ۱ × ۱ بوده و فقط یک درایه دارد و آن هم عدد ۱۴۲ −است. با توجه به این ماتریس استنباط می شود که هر عدد را می توان به صورت یک خلاصه جزوه کاربرد کامپیوتر در ایمنی
ماتریس نشان داد. همچنین ماتریس G یک ماتریس مربعی می باشد. لذا هر عدد به تنهایی یک ماتریس مربعی از مرتبه ی ۱ × ۱ است.
برای نشان دادن هر یک از درایه های یک ماتریس، از نام ماتریس و د و اندیس کوچک در جلوی آن، استفاده می گردد. اندیس اول مشخص کننده ی
سطر و اندیس دوم مشخص کننده ی ستون درایه ی مورد نظر می باشد. مثال ۳,A2 درایه ی روی سطر دوم و ستون سوم از ماتریس A می باشد و ۲,R1
درایه ی روی سطر اول و ستون دوم از ماتریس R می باشد.خلاصه جزوه کاربرد کامپیوتر در ایمنی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *