جزوه روانشناسی کودکان استثنایی

جزوه روانشناسی کودکان استثنایی دانلود فایل                                       دستها و انگشتان کوتاه و چاق و بند انگشتان تقریبا گرد است. *-انگشت کوچک خمیده و خیلی کوتاه است. *-در نوزادان به علت کاهش انقباض عضالنی انعکاس مور و خیلی […]

دانلود کتاب ازمایشگاه ژنتیک

جزوه ازمایشگاه ژنتیک دانلود فایل                                                 الگوهای درماتوگلیفیک در سال ۱۲۲۱ ،کامینز، اصطالحی تحت عنوان Dermatoglyphics را مطرح نمود که به معنای مطالعه ی خطوط پوستی اعم از کف انگشت دست و […]

دانلود کتاب عادتهای کوچکتر نتایج بزرگتر PDF

دانلود کتاب عادتهای کوچکتر نتایج بزرگتر PDF دانلود کتاب                                     فرا تحلیلی مهم از قدرت اراده فراتحلیل “مطالعه ی مطالعات” است که سعی دارد نتیجه گیری های مهم را از مجموعه کارهای مرتبط با یک موضوع مشخص استخراج […]

دانلود کتاب قدرت ذهن ناخودآگاه شما PDF

دانلود کتاب قدرت ذهن ناخودآگاه شما PDF دانلود کتاب                                 دچار انحطاط شود. در یک کلام، این هوش است که وقتی ذهن عینی به حالت تعلیق یا در حالت خواب آلوده در میآید ظاهر میشود. ذهن ذهنی شما بدون استفاده […]

دانلود کتاب جادوی فکر بزرگ PDF

دانلود کتاب جادوی فکر بزرگ PDF دانلود کتاب                                                           ایالات متحده همیشه در حال رونق بوده است. اما فقط یک نگاه گذرا به آن بیانگر این است […]

دانلود کتاب حافظه نامحدود PDF

دانلود کتاب حافظه نامحدود PDF دانلود کتاب                                               این دروغ بزرگترین دستور است، بهانه ای از نوع غم انگیزترین. ” شما به چیزهای بیشتری احتیاج ندارید. شما برای داشتن تمرکز درخشان یا حافظه […]

دانلود کتاب بیندیشید و ثروتمند شوید PDF

دانلود کتاب بیندیشید و ثروتمند شوید PDF دانلود کتاب                                           بخش دوم :خواسته ؛نقطه شروع تمام دستاورد ها اولین قدم به سوی ثروت ریک بارنز موفق شد زیرا او هدف مشخصی را انتخاب کرد ، […]

دانلود کتاب شفای زندگی PDF

دانلود کتاب شفای زندگی PDF دانلود کتاب                                                   داده ایم. ⦁ با شخصی یکی دو بار بیرون می رویم و دیگر هرگز تماس نمی گیرد. ما فکر می کنیم که مشکلی […]

دانلود کتاب رفتار سازمانی استیفن رابینز

دانلود کتاب رفتار سازمانی استیفن رابینز دانلود کتاب                                                         توجه به اینکه یک نظرسنجی گالوپ نشان داد که سازمانها ۸۲ درصد از اوقات، کاندیدهای اشتباهی را برای سمتهای […]