دانلود دستور کار آزمایشگاه اپتیک

دستور کار آزمایشگاه اپتیک دانلود فایل                                                                     دانلود دستور کار آزمایشگاه اپتیک هرگاه یک دسته پرتو نورانی موازی به آینه بتابد پرتوهای […]

دانلود کتاب سیستم های کنترل انبار

جزوه تایپ شده سیستم های کنترل انبار دانلود فایل                                             دانلود کتاب سیستم های کنترل انبار   انواع سند های اصلی انبار: در زیر به شرح چند نمونه از اسناد مهم انبار می پردازیم: […]

دانلود کتاب تکنولوژی گروهی

جزوه رنگی و تایپ شده تکنولوژی گروهی دانلود فایل                                   دانلود کتاب تکنولوژی گروهی   در این روش قطعات توسط بررسی خصوصیات مربوط به طراحی یا تولید هر یک از آنها گروهبندی شده و به هر یک کد خاصی […]

دانلود کتاب قراردادهای ارتباطی امن

جزوه رنگی و تایپ شده قراردادهای ارتباطی امن دانلود فایل                                           دانلود کتاب قراردادهای ارتباطی امن   این نوع شبکه برای کاربران محلی از جمله محیطهای دانشگاهی یا آزمایشگاهها و یا کتابخانه ها که نیاز […]

دانلود کتاب قانون تجارت

دانلود کتاب قانون تجارت دانلود فایل                                                       دانلود کتاب قانون تجارت تعیین آغازوپایان سال مالی شرکت وموعد تنظیم ترازنامه وحساب سود وزیان وتسلیم آن به بازرسان وبـه مجمع عمومی […]

سوالات تستی زیست شناسی دهم تجربی

سوالات تستی زیست شناسی دهم تجربی دانلود فایل                                           سوالات تستی زیست شناسی دهم تجربی نورون حسی همان نورونی است که در نخاع قرار دارد و پیام های حسی را به سمت مراکز فرماندهی ارسال […]

دانلود کتاب تحلیل ساختمان

جزوه تایپ شده تحلیل ساختمان دانلود فایل                                                                                     دانلود کتاب تحلیل ساختمان یه و […]

دانلود کتاب کاربرد تجهیزات و ابزار سنجش

جزوه تایپ شده کاربرد تجهیزات و ابزار سنجش دانلود فایل                                                                     دانلود کتاب کاربرد تجهیزات و ابزار سنجش اندازه گیری برای یک […]

دانلود کتاب نظریه های ارتباطات

دانلود کتاب نظریه های ارتباطات دانلود فایل                                                           دانلود کتاب نظریه های ارتباطات عقل گرایی وراسیونالیسم شکلگیری تفکر محدود و انتزاعی آدمی بتواند با دنیای پیرامون خودش […]

دانلود کتاب سیستم های کنترل پیشرفته

جزوه تایپ شده سیستم های کنترل پیشرفته دانلود فایل                                                           دانلود کتاب سیستم های کنترل پیشرفته کنترل تنظیم کننده پیشرفته (ARC) به چندین تکنیک کنترل پیشرفته اثبات […]